"לחייב את בית"ר להשיב לשחקנים הפרשי שכר"

פרסום ראשון: על רקע הקיצוץ החד צדדי, ארגון השחקנים פנה לביה"ד לעבודה לצורך מניעת הפחתה ופיצויים: "התנהלות חסרת תום לב, זו הלנת שכר אסורה"

בעקבות החלטת בית”ר ירושלים לקצץ את שכר השחקנים ב-25 אחוזים באופן חד צדדי, בארגון שחקני ושחקניות הכדורגל פנו, באמצעות עורכי הדין אהוד שילוני ויעל שילוני, במכתב לבית הדין אזורי לעבודה בירושלים בדרישה לפעול כנגד ההחלטה של הקבוצה לעבר השחקנים, כך נודע לראשונה ל-ONE. 

בארגון מבקשים צו זמני המונע כל הפחתה חד צדדית בשכר עובדי בית”ר, וצו זמני האוכף על תשלום מלוא שכר עובדי המשיבה. בנוסף, מבקשים צו זמני המחייב את בית”ר בניהול שיח קיבוצי עם המבקשת, והאוסר עליה ביצוע כל שינוי שאינו מוסכם בשכר עובדיה.

כמו כן, מבקשים בארגון השחקנים סעדים קבועים: צו קבוע המורה על בית”ר להשיב לעובדיה כל הפרש שכר שנבע מכל הפחתת שכר שביצעה חד צדדית, פסיקת פיצויי הלנת שכר לזכות עובדי בית”ר בגין כל שכר מולן בשיעור מירבי, וכן סעד הצהרתי לפיו בסירובה הקטגורי לחתום על הסכם קיבוצי, כמו גם בפנייתה הפרטנית וניסיונה לכפות על עובדי בית”ר לחתום על הסכמות אישיות בהסתר, הפרה המשיבה את הוראות חוק הסכמים קיבוציים, וכן הפרה את חובות תום הלב החלות עליה מכוח הדין במסגרת יחסי עבודה בכלל, ויחסים קיבוציים בפרט, לרבות מעצם הפגיעה שפגעה בחירות ההתארגנות. בנוסף, מבקשת פיצוי עונשי בגין פגיעה בחירות ההתארגנות בסכום שימצא בית הדין הנכבד לנכון, בנוסף לכל סעד אחר ו/או נוסף שימצא בית הדין לנכון לתת.

בהודעה של ארגון שחקני הכדורגל נכתב בין היתר: “עניינה של בקשה זו בהלנת שכר פראית ובפגיעה בחירות ההתארגנות של עובדי המשיבה (בית”ר). המשיבה ביצעה הפחתה חד צדדית בשכרם של כלל עובדיה, לרבות אך לא רק, שחקני הכדורגל, בשיעור 25% מהשתכרותם (ככל הנראה בערכי 'נטו'), וזאת במקביל להתנהגות חסרת תום לב למול המבקשת, מולה המשיבה התיימרה לנהל מו"מ לחתימת הסכם הבראה, אלא שבפועל החליטה שהיא לא תחתום על הסכם קיבוצי ויהי מה, וכן טרם הגיעה להסכמות סופיות עם המבקשת”.

Back To Top