שחקני בית"ר דורשים: הקיצוץ – הלוואה למועדון

לידי ESportShowDown הגיע ההסכם המחודש שניסחו איגוד השחקנים עם השחקנים, לפיו שכריהם יופחת זמנית וההפרש ישולם כאשר יימצא רוכש לקבוצה. וגם: סעיף המחלוקת

נציגי ארגון השחקנים בראשותו של ניר אלון ניסחו הסכם חדש עבור השחקנים אל מול בית"ר ירושלים לאחר שנתגלו אי הסכמות להסכם שבתחילה דרשו בבית"ר שעליו יחתמו השחקנים. כל השחקנים מיוצגים דרך הסכם קיבוצי של ההסתדרות בארגון השחקנים, כלומר ההסכם מחייב את כל השחקנים בקבוצה.

ההסכם נשלח לכל שחקני בית"ר ירושלים והגיע לידי ONE ובו מובהר כי מדובר בהלוואה של השחקנים כפי שמופיע בסעיף הראשון בהסכם: "הצדדים מסכימים בזאת כי הפחתת השכר הינה זמנית בלבד וכי הפרשי השכר שבין השכר שלפני הפחתה לבין השכר שלאחר הפחתה (להלן: "הפרשי השכר") יחשבו כהלוואה של העובדים לקבוצה ו/או כחוב של הקבוצה כלפי העובדים, לכל דבר ועניין.

בהסכם מתברר שישנו סעיף שעליו עיקר המחלוקת, סעיף 8 ב4 בו כתוב: "אם מר משה חוגג ו/או חברה בבעלותו ו/או בשליטתו ו/או מי מטעמם, אם במישרין ואם בעקיפין, יישארו בעלי מניות בקבוצה גם בעונת המשחקים 2022/2023, הכסף יוחזר לשחקנים", על הסעיף הזה יש מחלוקת ובבית"ר ירושלים מעדיפים שיוסר מההסכם.

Back To Top