רשות התאגידים הודיעה: המנהלת תירשם כחל"צ

לפי יחידת רשם ההקדשות במשרד המשפטים, המנהלת תירשם בפנקס החברות לתועלת הציבור, כי היא פועלת לקידום מטרות ציבוריות ותקנונה אוסר על חלוקת רווח

רשות התאגידים הודיעה היום (שלישי) כי לפי יחידת רשם ההקדשות והחל”צ במשרד המשפטים, מנהלת ליגות הכדורגל המקצועניות היא חברה לתועלת הציבור (חל"צ) ותירשם ככזו בפנקס החברות לתועלת הציבור, זאת מפני שהיא פועלת לקידום מטרות ציבוריות בלבד ותקנונה אוסר על חלוקת רווחים.
 
בתומו של שיח ממושך שקיימה יחידת רשם העמותות והחל"צ אל מול חברת מנהלת ליגות הכדורגל המקצועניות, במסגרתו טענות החברה נשמעו במספר הזדמנויות ונבחנו לעומקן, ולאחר שנשקלו הטענות השונות שהציגה בעניין זה החברה, התקבלה החלטת הרשמת, כי מתקיימים התנאים הקבועים בהוראות חוק החברות, (תשנ"ט 1999) לרישומה של החברה כחל"צ, שכן היא עוסקת במטרות ציבוריות ותקנונה אוסר על חלוקת רווחים.

נוסף על כך, מצאה הרשמת כי יש מקום לעשות שימוש בסמכותה לרשום את החברה כחל"צ, זאת לאור האינטרס הציבורי המשמעותי ברישום זה, הנובע מאופייה הציבורי המובהק של פעילות החברה העוסקת בכל הנוגע לניהול הליגות המקצועניות בכדורגל – הן בכל הנוגע לארגון ורישוי התחרויות המקצועניות והן בכל הנוגע לשיווק וקידום האינטרסים המסחריים של הליגות המקצועניות, על מנת לשפר את התדמית הציבורית הירודה, האלימות במגרשים וחוסר האמון בניהול הקיים של ליגת העל, ערב הקמת החברה.

Back To Top